Home » HOME

HOME

คลินิิกทันตกรรม บางจาก สกายเทรน

โทร 02-332-5301-2‏ , Tel :089-1834336

คลินิกของเราให้บริการด้านทันตกรรมให้การรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านฟันคลินิกของเราพร้อมบริการท่านด้วยทีมงาน ทันตกรรมผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษามามากมายและมีทีมงานผู้ช่วยและ เจ้าหน้าที่คอยดูแลการรักษาเป็นอย่างดีมีความเป็นการอันเองและเอาใจใส่กับคนไข้ ที่เข้ามาใช้บริการ และเครื่องมือในการรักษา มีความปลอดภัยทุกชิ้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ ที่จะเข้ามาใช้บริการกับ คลินิกทันตกรรมของเรา
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือ นัดพบทันตแพทย์ ได้ที่เบอร์ 089-1834336 หรือ ทางอีเมลล์info@bangchakdental.com

 

ฟอกฟันขาวที่คลินิกทันตกรรม

แบ่งออกเป็น ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (leser tooth whitening) และฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (Coolight tooth whitening )การฟอกฟันขาวทั้งสองชนิดนี้ ใช้เครื่องฟอกสีฟัน ที่ได้รับมาตราฐานเหมาะ สำหรับฟอกสีฟัน

  • ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Leser Tooth Whitening) ใช้เครื่องฟอกสีฟัน  Laser Tooth Whitening  ที่ไม่ก่อให้เิกิดการระคายเคืองหรืออันตรายต่อช่องปากของผู้ที่ฟอกสีฟัน ให้เวลาในการฟอกสีฟันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ฟันที่ผ่านการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์จะขาวสะอาดได้ ประมาณ 1-3 ปี ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาความสะอาด ของฟัน แต่ละคน
  • ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น(Coolight tooth whitening ) ใช้เครื่องฟอกสีฟัน LED Crystal 1200 ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ที่ฟอกสีฟัน ราคาในการฟอกสีฟันไม่แพง ใช้เวลาในการฟอกสีฟันน้อย อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี

ฟอกฟันขาวที่บ้าน (Home tooth Whitening)

  • เป็นวิธีการฟอกสีฟัน ที่สะดวกต่อผู้ที่ฟอกสีฟัน เพราะ สามารถฟอกที่ไหน เวลาใดก็ได้

คำที่เกี่ยวข้อง