บริการฟอกฟันขาว 2 แบบ
May 14, 2012 – 2:19 am | 1,993 Comments

ฟอกฟันขาวที่คลินิกทันตกรรม

แบ่งออกเป็น ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (leser tooth whitening) และฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (Coolight tooth whitening )การฟอกฟันขาวทั้งสองชนิดนี้ ใช้เครื่องฟอกสีฟัน ที่ได้รับมาตราฐานเหมาะ สำหรับฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Leser Tooth Whitening) ใช้เครื่องฟอกสีฟัน …

Read the full story »
คลินิคฟอกฟันขาว

ความคิดเห็นลูกค้า

บทความฟอกฟันขาว

บรรยากาศคลินิค

บริการฟอกฟันขาว

Home » คลินิคฟอกฟันขาว, บทความฟอกฟันขาว, บริการฟอกฟันขาว

บริการฟอกฟันขาว 2 แบบ

Submitted by on May 14, 2012 – 2:19 am1,993 Comments

ฟอกฟันขาวที่คลินิกทันตกรรม

แบ่งออกเป็น ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (leser tooth whitening) และฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (Coolight tooth whitening )การฟอกฟันขาวทั้งสองชนิดนี้ ใช้เครื่องฟอกสีฟัน ที่ได้รับมาตราฐานเหมาะ สำหรับฟอกสีฟัน

  • ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Leser Tooth Whitening) ใช้เครื่องฟอกสีฟัน  Laser Tooth Whitening  ที่ไม่ก่อให้เิกิดการระคายเคืองหรืออันตรายต่อช่องปากของผู้ที่ฟอกสีฟัน ให้เวลาในการฟอกสีฟันประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ฟันที่ผ่านการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์จะขาวสะอาดได้ ประมาณ 1-3 ปี ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาความสะอาด ของฟัน แต่ละคน
  • ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น(Coolight tooth whitening ) ใช้เครื่องฟอกสีฟัน LED Crystal 1200 ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ที่ฟอกสีฟัน ราคาในการฟอกสีฟันไม่แพง ใช้เวลาในการฟอกสีฟันน้อย อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี

ฟอกฟันขาวที่บ้าน (Home tooth Whitening)

  • เป็นวิธีการฟอกสีฟัน ที่สะดวกต่อผู้ที่ฟอกสีฟัน เพราะ สามารถฟอกที่ไหน เวลาใดก็ได้

คำที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.